Overgangsprocessen gefaciliteerd

Van A naar Beter

Een verlieservaring deed zich voor, de eerste schok is voorbij, de vraag dringt zich op: en nu? Speciaal voor leidinggevenden ontwikkelde het Transitium: Liber. Een drie stappenmethode om je te faciliteren bij het doorlopen van een innerlijk overgangsproces.


Wat Liber onderscheidt: de diepgang. Liber plakt geen pleisters, maar voert je naar de wortel van de kwetsuur. Raar maar waar: zo kun je uit tegenslag voorspoed leren putten, verlies leren inzetten als springplank naar winst.


Bekijk hier de centrale Liber oefening.

Kies hier jouw Liber smaak

Voor wie

Liber biedt veel, maar vraagt je ook het nodige. Het helpt als je:


1.Toe bent aan een nieuw begin

Je hebt een verlieservaring voor de kiezen gehad en begint je te bezinnen op de vraag: ‘hoe nu verder?’ De aard van het verlies is niet relevant en ook de omvang niet. Of je nu het overlijden van een dierbare verwerkt of een echtscheiding, herstelt van een burn out of van het verlies van een baan, een verhuizing of een vooruitzicht - verliesverwerking is verliesverwerking. Wat telt is dat je met vorm van ontwrichting te maken kreeg en een nieuw begin moet maken.


2. Commitment toont

Je voelt dat de tijd gekomen is je leven op een andere leest te schoeien en hebt een oprecht verlangen in dat verband de merites van het Liber leren te onderzoeken. 


3. Leidinggevend in het leven staat

Je bent een stevige persoonlijkheid. Je kunt een flink mentaal inspanningsniveau aan en weet wat het is om conceptueel en gedisciplineerd te denken. Waarschijnlijk heb je een leidinggevende functie of ben je anderszins gewend echte verantwoordelijkheid te dragen.


Geen vrijheid zonder strijd, geen ruimte zonder grenzen, geen opstaan zonder vallen. Liber werkt omdat het zo werkt. Maar wat waar is, is niet altijd aangenaam. Liber deelnemers weten van doorzetten.

Met wie

Je Liber begeleider: Thomas van Kleef, geestelijk vader van Liber en sinds 2005 directeur van Jan XVII, de monastieke beproefplaats die het kloppend hart vormt van Transitium ZeeVELD.


"Goudhaantje in communicatieland' noemde De Volkskrant hem ooit. En inderdaad is Van Kleef (1954) zoiets als de vleesgeworden communicatie. Een scherp luisteraar met het charisma je precies bij die les te brengen (of te houden) die voor jou op dat moment aan de orde is.


Gehoord worden

Analytisch, kritisch, empathisch en met een internationale werkachtergrond, schakelt hij moeiteloos tussen hemelse- en straattaal, huis-, tuin- en keukenpraat en issues rond identiteit en globalisering, intimiteit en hilariteit. Wat je ook op het hart ligt, persoonlijk of ook zakelijk, een gesprek met hem is je ten volle gehoord weten.


Zicht en zin

Hierdoor brengt een ontmoeting met Thomas, precies dat te weeg: bevrijding van moeten. En daarmee: zicht en zin. Zicht op nieuwe kansen, zin om ze aan te pakken.


Meer over Thomas van Kleef hier.

'Wenen is de weg'

Bij het woord ‘rouwverwerking’ wordt vaak alleen gedacht aan het proces na een afschuwelijke gebeurtenis. Niet gewenst, wel noodzakelijk. Rouwverwerking, daar doet een mens niet aan, tenzij…


Liber leert je je tranen – ontkenning, agressie of verzet – te omhelzen als een van de vruchtbaarst denkbare wegen van persoonlijke ontwikkeling en groei. Is een dag niet gelachen, een dag niet geleefd, Liber leert je ervaren dat hetzelfde geldt voor een dag niet gerouwd.


‘Wenen is de weg’, zeiden heel wijze mannen al bijna 2000 jaar geleden. Niet als advies om als een treurwilg door het leven te gaan, maar om duidelijk te maken dat ‘leven’ een ander woord is voor ‘loslaten’. En dat loslaten gaat nu eenmaal gaat van au. Of bah. Of: nee toch he?   


Rouwverwerking dus. Warm aanbevolen. Maak er werk van. Iedere dag weer.