Liber

Thuiskomen in je vrije wil

Oefenboek

Normaal gesproken helpt een traject als Liber je om dat wat jij wilt of verlangt, ook daadwerkelijk binnen je bereik te brengen. Zoals rijscholen je leren autorijden. Jij vraagt, zij draaien.


Liber gaat verder. Liber graaft dieper.


Niet wat jij wilt, is het uitgangspunt, maar wat zich als ‘jouw’ wil voordoet. Liber leert je de legitimiteit daarvan te bevragen. Al doende ga je de relativiteit van wat je allemaal zo hevig wilt, vindt of moet, inzien. Je begint jezelf te herkennen als de schrijver van je eigen drama.


Vanaf dit moment kan het inzicht gaan dagen dat er tussen jouw en je geluk, niemand staat dan jij alleen.


Welkom in je vrije wil.       


Vind hier het Liber oefenboek.


Erkennen. Uiten. Gewaar zijn.

Dit zijn de drie stappen van het Liber oefenen.


Stap 1: Erkennen

Je erkent dat je heel veel meer niet weet dan wel, maar dat desondanks alleen wat je wel weet - vaker dan niet - je denken en doen bepaalt;


Stap 2: Uiten

Je notuleert - ‘maakt een woordwolk van’- je wel weten: gedachten en interpretaties van gevoelens;


Stap 3. Gewaar zijn

Je activeert je niet-weten en wordt van daaruit je wel-weten verstild gewaar, dat is: zonder er iets van te vinden of mee te willen.


Het effect: wat relevant is, blijft overeind, wat achterhaald is lost op en creëert daarmee ruimte voor wat actueel is. Je weten ondergaat een reset en update. Je bent weer bij de tijd, in staat om wat je overkomt creatief tegemoet te treden. Thuis in je vrije wil.

Innerlijk verhuizen

Onthechting

Liber is een onthechtingsweg. Een methodiek die een innerlijke verhuizing teweeg brengt.


Het huis dat je leert achter je te laten: je identificatie met je interpretaties. 'Ik ben wat ik wil en denk en voel'. Het huis van je bestemming: je worteling in de stille contemplatie van wat in jou niet-stil is: 'Ik ben doordat ik mijn willen, denken en voelen gewaar ben'.


Een andere manier om hetzelfde te zeggen: je identiteitsbeleving gaat van inter-subjectief, naar intra-relationeel, naar inter-relationeel. Je 'hart verruimt zich' en je gaat beseffen met niemand en niets, niet verbonden te zijn. In wezen nooit alleen te zijn – of zonder antwoord, oplossing of uitweg of hoop. In iedere situatie leer je een uitgestoken hand te ontwaren en: wat jouw hand te doen valt.


Niet langer de gevangene van je conditionering, ben je nu thuis in je vrije wil. Bij machte en verlangend niemand te zijn dan jezelf.